Tarieven Klassekind

Begeleiding Prijs
Telefonische kennismaking, kennismakingsgesprek, videobellen GRATIS
Intakegesprek (60 min) € 49,95
Individuele begeleiding (60 min) € 49,95
Oudergesprek (60 min) € 49,95
Evaluatiegesprek (60 min) € 49,95
Observatie op school incl verslag en gesprek (120 min) € 139,95
Begeleiding leerkrachten € 59,95
Teamtraining of workshop Offerte op aanvraag
Arrangement Passend Onderwijs Offerte op aanvraag

  Reiskosten € 0,25 per km

 

  Voor gemaakte reiskosten bij meer dan 10 km

Training Prijs
Training Leren Leren 6 bijeenkomsten € 189,00
Verkorte training Tekstbegrip strategie en Conceptmap € 100,00
  •  De groepstraining Leren leren start bij een minimale deelname van 4 personen en max 6 personen. Dit kan gegeven worden op school. In aangepaste vorm is het ook mogelijk om aan bovenbouwklas te geven. Prijs op aanvraag. 

 

  • De verkorte training kan zowel in groepsverband als individueel gegeven worden. Ook kan deze training online gegeven worden middels beeldbegeleiding.

 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

  • De begeleiding vanuit Klassekind wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Het is mogelijk om vanuit het PGB, via de gemeente, een vergoeding te kunnen krijgen. Daarvoor verwijs ik u door naar uw gemeente. 
  • Vanuit het samenwerkingsverband waaronder de school valt, zijn er meestal ook mogelijkheden voor een vergoeding.
  • Bij tijdige annulering (minimaal 24 uur van tevoren) breng ik de begeleiding niet in rekening. Voor onvoorziene verhindering binnen de 24 uur voor tijd kan een uitzondering gemaakt worden.

Formulieren

Intakeformulier Klassekind
Word – 203.5 KB 3 downloads
Privacyverklaring Klassekind
Word – 27.0 KB 3 downloads